Bijzonder historisch en coöperatief moment

Overgang van een Algemene Ledenvergadering naar een Ledenraad

Samen met kwekers en kopers doet Royal FloraHolland het mooiste wat er is: de wereld voorzien van verse bloemen en planten. Dat doen we al meer dan honderd jaar in opdracht van de coöperatie. Royal FloraHolland is uitgegroeid tot de grootste marktplaats van de sierteeltsector ter wereld met meer dan 2.500 kopers en ruim 4.000 kwekers. Iedereen is welkom op onze open marktplaats. We brengen nationaal en internationaal vraag en aanbod van bloemen en planten samen voor een optimale prijs tegen de laagste transactiekosten. En daar zijn we best trots op.

Ruime meerderheid voor Ledenraad
De marktplaats wordt elke dag een beetje slimmer, sneller en beter. Dat geldt ook voor onze besluitvormingsprocessen. De keuze van onze leden voor een Ledenraad vormde een historisch moment voor de coöperatie en zijn leden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 31 mei 2018 stemden onze leden met een meerderheid van 79% van de stemmen in met de invoering van een Ledenraad per 1 januari 2019. Met deze nieuwe zeggenschapsstructuur verbeteren we de kwaliteit van de besluitvorming binnen de coöperatie en nemen we per januari 2019 afscheid van de ALV. Tijdens de allerlaatste ALV van 6 december stemden de leden over de voorgedragen kandidaten. Nog diezelfde avond werd de Ledenraad geïnstalleerd.

Coöperatie van de toekomst
Samen met de Ledenraad wordt actief vormgegeven aan de coöperatie van de toekomst en blijven we onze coöperatie ontwikkelen. De Ledenraad bestaat uit 42 leden. Aan de hand van strategische thema’s voert de Ledenraad actief het gesprek met de directie en de raad van commissarissen. Via ledensessies spreken zij met leden. De Ledenraad heeft een verbindende rol tussen al deze partijen en vertegenwoordigt daarbij de ruim 4.000 leden van de coöperatie.

Volgend moment:

Bijzonder moment van erkenning. Lees meer

Uitgelicht

Floriday

Floriday workshops

38

Lees meer

Dienstverlening

Kwaliteit kloklogistiek

96%

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzame productie

40%

Duurzame
bloemen

Lees meer

“Operatie en
dienstverlening op orde
en … doorpakken!”

Verhandelde soorten bloemen en planten

40.000+

Transacties
per dag

100.000+

Aanvoerders

5.550

Leden

4.031

Klanten

2.465