Bijzonder moment van medewerkersbetrokkenheid en -bevlogenheid

Engagementscore neemt met 8 procentpunt toe tot 74,2%

Uitbouwen wat goed gaat en verbeteren wat nog beter kan. Dat is het doel van het medewerkersonderzoek dat Royal FloraHolland jaarlijks uitvoert. Na ieder onderzoek gaan teams actief aan de slag met de uitslagen en richten wij onze aandacht op de verbeterpunten waarmee we het verschil kunnen maken. De uitkomsten in januari 2018 lieten zien dat we met elkaar een stap in de goede richting hebben gezet naar meer betrokkenheid en bevlogenheid. De engagementscore nam met maar liefst 8 procentpunt toe.

Aanzienlijke verbetering ten opzichte van vorig jaar
Bij de meting in januari steeg onze engagementscore van 66,2% naar 74,2%. Met deze toename scoort Royal FloraHolland nu vergelijkbaar met de benchmark van gelijksoortige Nederlandse bedrijven.

Betrokken én bevlogen
40,3% 

Medewerkers die betrokken én bevlogen zijn, hebben hart voor hun werk én hart voor de organisatie. Ze staan positief tegenover beide en zetten zich in om zichzelf en de organisatie continu te verbeteren.

Bevlogen
5,5%

Bevlogen medewerkers hebben hart voor het werk dat ze doen (‘I love my job!’). Het werk levert ze energie op en ze dragen graag bij aan hun werk. Zij zetten zich in om hun werk en zichzelf te verbeteren.

Betrokken
28,4%

Betrokken medewerkers hebben hart voor de organisatie. Ze vinden zichzelf bij de organisatie en de organisatiedoelen passen en dragen actief bij om de organisatie verder te verbeteren.

Ten opzichte van de meting in 2017:

  • Werken onze medewerkers gemiddeld met meer energie en plezier.
  • Zijn medewerkers trotser op de organisatie en spreken ze positiever over het bedrijf dan voorheen.
  • Geven meer medewerkers aan dat zij het werk goed aankunnen.
  • Ervaren medewerkers dat de veiligheid is toegenomen.
  • Weten leidinggevenden medewerkers beter te inspireren en te enthousiasmeren.
  • Voelen medewerkers zich bovendien beter gewaardeerd en gehoord.

Een cultuur en sfeer waarin we van elkaar kunnen leren
Bijna alle medewerkers weten dat zij bij ons Toekomstplein terechtkunnen voor advies over opleiding en werk. Voor meer werkplezier werkt Royal FloraHolland aan een cultuur en sfeer waarin we van elkaar kunnen leren. We kijken ook hoe we efficiënter kunnen werken op afdelingen en hoe we de samenwerking met andere afdelingen kunnen verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat we op een prettige manier werken aan wat we het liefste doen: de hele wereld voorzien van verse bloemen en planten. En dat is het mooiste wat er is. In de meeting van november steeg de engagementscore verder naar 76%.

Volgend moment:

Een bijzonder moment van duurzaamheid. Lees meer

Uitgelicht

Floriday

Floriday workshops

38

Lees meer

Dienstverlening

Kwaliteit kloklogistiek

96%

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzame productie

40%

Duurzame
bloemen

Lees meer

“Operatie en
dienstverlening op orde
en … doorpakken!”

Verhandelde soorten bloemen en planten

40.000+

Transacties
per dag

100.000+

Aanvoerders

5.550

Leden

4.031

Klanten

2.465