Een bijzonder moment van duurzaamheid

Klanten ondersteunen in een ingewikkeld dossier

Naast focus op klanten hebben we ook oog voor de wereld om ons heen. Duurzaamheid heeft onder meer betrekking op onze eigen bedrijfsvoering en daarom willen we uiterlijk in 2025 volledig CO2-neutraal zijn. Maar we doen meer. Want we hebben ook een faciliterende en coördinerende rol in de keten. Samen met kwekers en kopers werken we aan een toekomstbestendige sierteeltsector, waarin bloemen en planten met respect voor mens en milieu worden geteeld én verhandeld.

Regieteam Duurzaamheid
In juni namen de directie en raad van commissarissen het besluit om vanuit de Ledenraad ook een regieteam Duurzaamheid op te zetten. Stefanie van Miltenburg, programmamanager Sustainability is daar blij mee: ‘Met dit regieteam geven we structuur aan de manier waarop wij onze leden betrekken bij dit belangrijke thema.’

Samenwerking en certificering
De oprichting van een regieteam Duurzaamheid stond in augustus tijdens de eerste pilot Ledenraad ook meteen op de agenda. Stefanie: ‘Daar werd de noodzaak tot gewasbescherming in de keten onder de loep genomen. Leden benadrukten hierbij het belang om samen te werken met andere organisaties, zoals Glastuinbouw Nederland (de nieuwe naam van LTO Glaskracht) dat zich focust op gewasbescherming in de groente- en fruitsector. Een ander onderwerp is vernieuwing van de certificering met als doel aansluiting te vinden bij het Milieu Programma Sierteelt (MPS): één standaard voor de complete sector. Dit biedt transparantie. Maar de leden benadrukten wel dat de criteria van de certificering ook praktisch uitvoerbaar moeten blijven.’

Leiderschap tonen
‘Hoeveel de wereld om ons heen ook verandert en hoeveel kansen we ook zien, het draait elke dag maar om een ding, onze klanten,’ zegt Stefanie. ‘Met de keuze voor de oprichting van een regieteam Duurzaamheid ondersteunen we onze klanten in een ingewikkeld dossier, zowel voor onze leden als in de keten voor onze sectorpartners.’

Volgend moment:

Bijzonder moment met estafetteloop Roparun. Lees meer

Uitgelicht

Floriday

Floriday workshops

38

Lees meer

Dienstverlening

Kwaliteit kloklogistiek

96%

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzame productie

40%

Duurzame
bloemen

Lees meer

“Operatie en
dienstverlening op orde
en … doorpakken!”

Verhandelde soorten bloemen en planten

40.000+

Transacties
per dag

100.000+

Aanvoerders

5.550

Leden

4.031

Klanten

2.465