Uitgelicht

Floriday

Floriday workshops

38

Lees meer

Dienstverlening

Kwaliteit kloklogistiek

96%

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzame productie

40%

Duurzame
bloemen

Lees meer

“Operatie en
dienstverlening op orde
en … doorpakken!”

.
.

David van Mechelen (45 jaar) is vanaf van 1 oktober 2018 CFO bij Royal FloraHolland en vormt met CEO Steven van Schilfgaarde de directie. Van Mechelen werkte hiervoor bij KLM. Zijn twee laatste functies waren Senior Vice President Group Controller en Business CFO van het KLM Passagiersbedrijf.

Je bent nu circa een halfjaar CFO bij Royal FloraHolland, wat zijn je eerste bevindingen?
Ik vind Royal FloraHolland en de sector nog interessanter dan ik al vermoedde. Er is veel dynamiek en ondernemerschap en ik werk met heel kundige collega’s. De betrokkenheid, passie en trots spreken me aan. Ik merk hoe dynamisch en turbulent de afgelopen jaren zijn geweest en nog steeds zijn voor zowel de organisatie als de medewerkers. Dit is een organisatie in transitie. Die uitdaging sprak me aan toen ik aan deze job begon.

Hoe kijk je aan tegen de financiële ontwikkeling?
De volumes die over de klok gaan, nemen af. Die trend is al enkele jaren gaande. Dat heeft gevolgen voor onze verdiencapaciteit, want onze dienstverlening is sterk gekoppeld aan de klok. Het goede nieuws is dat de sector als geheel groeit. Daar liggen dus kansen: komend jaar gaan we dan ook nieuwe diensten ontwikkelen waarmee we weer waarde creëren voor onze klanten. Hierdoor kan de business van onze klanten en die van ons weer groeien.
Met het oog op kostenbesparingen hebben we al een behoorlijke efficiencyverbetering gerealiseerd. Dat zie ik bij diverse afdelingen en zeker bij Operations. Ik ben ervan overtuigd dat het huidige kostenniveau nog verder omlaag kan. Dat is volledig in lijn met de strategie die begin 2018 is vastgesteld. Daarbij willen we als directie inzetten op verdere interne professionalisering: transparante besluitvormings- en contracteringsprocessen, gedetailleerde onderbouwing van businesscases en het daadwerkelijk meten van financiële en niet-financiële prestaties bij de implementatie hiervan.

Royal FloraHolland is een coöperatie met duizenden leden, wat betekent dat voor de wijze van financiering?
De coöperatie is op een degelijke, zorgvuldige en heel doordachte manier gefinancierd. Ons risicodragend vermogen is, wanneer we kijken naar de ledencertificatenstructuur, relatief groot. Ook de mix van vreemd vermogen – verschaft door zowel de leden als door banken – zorgt voor een solide basis. Door de bankfinanciering is sprake van vreemde ogen die ‘dwingen’. Bovendien is er daardoor minder kapitaalbeslag op geld van onze leden. Geld dat ze liever in hun eigen onderneming steken. De mix aan middelen levert een solide, goed gebalanceerde basis op, zodat we tegen een stootje kunnen.

‘’Onze sterke positionering, heldere strategie, groeiende vertrouwen van klanten, leden en medewerkers geven veel vertrouwen.’’

Tot slot: hoe kijk je naar de toekomst van Royal FloraHolland?
Onze strategie geeft duidelijk richting. De eerste stappen van de implementatie zijn succesvol en intussen werken we ook hard aan wat ik noem ‘basics right’: datgene wat we doen ook echt goed doen, echt afmaken, echt first-time-right, efficiënt afleveren en met hoge kwaliteit. Daar is nog een wereld te winnen, een kans dus. Daarnaast zijn we op dit moment hard bezig om de strategie-implementatie te versnellen en nog scherper te krijgen. Dit doen we aan de hand van een concreet meerjarenactieplan. Wat doen we wanneer? Wat doen we niet? Wanneer is iets af? Wat kost het? Wat levert het op? Dat geeft nog meer duidelijkheid en focus: extern voor onze leden en onze klanten en intern voor onze medewerkers. De komende periode zetten we hier vol op in.

Het goed uitvoeren van de ‘basics right’ (de dingen goed doen) en het meerjarenactieplan (de goede dingen in de juiste volgorde doen) zijn in mijn overtuiging cruciaal voor de financiële gezondheid en winstgevendheid op de (middel)lange termijn. Op korte termijn verwacht ik, gelet op waar we vandaan komen en waar we nu staan, best de nodige uitdagingen op het gebied van onze financiële prestaties.
Want het is nadrukkelijk onze doelstelling om de komende jaren zowel een positief resultaat te realiseren als te blijven investeren in onze strategie en toekomst. Onze sterke positionering, heldere strategie, wilskracht en het groeiende vertrouwen van klanten, leden en medewerkers geven Steven en mij veel vertrouwen. De kracht van de coöperatie, onze digitale en fysieke marktplaats en de solide financierings-structuur vormen hiervoor een heel stevige basis.

Interview, 19-2-2019

Verhandelde soorten bloemen en planten

40.000+

Transacties
per dag

100.000+

Aanvoerders

5.550

Leden

4.031

Klanten

2.465