Royal FloraHolland: van duurzaam doen naar duurzaam zijn

De duurzaamheidsmissie van Royal FloraHolland: een toekomstbestendige sierteeltsector waarin bloemen en planten met respect voor mens en milieu worden geteeld en verhandeld. Samen met zijn leden, klanten en ketenpartners realiseert Royal FloraHolland zo een duurzame aanvoer afgestemd op de markt.

Verduurzamen biedt kansen. De vraag naar duurzame producten vanuit de markt ontwikkelt zich progressief en kopers willen op basis van duurzaamheidscriteria producten kunnen inkopen. Kwekers onderscheiden zich door in te spelen op deze marktvraag.

40% planten en 63% bloemen duurzaam gecertificeerd
Certificering ontwikkelt zich tot een marketingmiddel voor kwekers om tot de ‘preferred suppliers’ van de grote exporteurs en hun retailklanten te behoren. Om een leidend aanbodplatform voor kopers te zijn zal de marktplaats het meest duurzame aanbod willen aanbieden en vooroplopen in het tonen van transparante en betrouwbare productaanvoerinformatie. In 2018 is bijna 40% van alle planten en 63% van alle bloemen (als percentage van het aantal verhandelde stuks) duurzaam gecertificeerd ingekocht.

Duurzaam bedrijf

Royal FloraHolland zet als bedrijf in op duurzame energie. Dit draagt bij aan de toekomstbestendigheid van onze organisatie. Door ons totale energieverbruik te verduurzamen verbeteren we onze huidige footprint met ongeveer 90%. De marktplaats kan op deze manier producten duurzaam verhandelen. Doelstelling is een CO2-neutraal energieverbruik per 2025. Daarom laten we grootschalige zonnestroominstallaties bouwen op de locaties Aalsmeer, Eelde en Rijnsburg. Hiermee kunnen we onze daken laten renderen en groene stroom opwekken voor eigen gebruik. We hebben vanaf 1 januari 2020 een nieuw stroomcontract dat de basis vormt voor afname van duurzaam opgewekte stroom. Onze locatie in Naaldwijk bereiden we voor op het afnemen van aardwarmte (geothermie) om in de behoefte van onze warmtevraag te kunnen voorzien. Deze activiteiten hebben een positieve impact op onze CO2-voetafdruk. We verwachten dat Eelde al in 2019 grotendeels op zonnestroom draait.

Lees meer uitgelicht:

Lees meer uitgelicht:

Dienstverlening

Floriday

“Operatie en
dienstverlening op orde
en … doorpakken!”

Verhandelde soorten bloemen en planten

40.000+

Transacties
per dag

100.000+

Aanvoerders

5.550

Leden

4.031

Klanten

2.465